CURS#3

Curs de conformare fiscală pentru conturile străine (FATCA)

Legea FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) emisă de guvernul S.U.A. a apărut în luna martie 2010, cu obligativitate de implementare la data de 1 iulie 2014. Legea FATCA va produce cerințe de reglementare noi pentru instituțiile financiare, inclusiv pentru toți participanți de pe piața asigurărilor. Noile reglementări s-au impus din nevoia combaterii evaziunii fiscale înregistrată în afara granițelor S.U.A., cu scopul de a creşte vizibilitatea fiscului american (Internal Revenue Services/IRS) în privinţa persoanelor care obţin venituri prin instituţii financiare străine (offshore), și de a asigura o mai bună colectare a impozitelor, sporind astfel veniturile bugetare ale S.U.A.. Pachetul legislativ FATCA cere instituţiilor financiare non-americane, în baza unui acord interguvernamental sau în mod independent, să furnizeze fiscului american informaţii referitoare la clienţii cu cetăţenie americană sau care au obligaţii fiscale faţă de S.U.A. şi la conturile acestora, privind titulari, adrese, solduri sau operaţiuni efectuate. De asemenea, în situaţia în care aceste persoane nu îşi îndeplinesc obligaţiile fiscale, instituţiile financiare au posibilitatea de a efectua reţineri la sursă în favoarea fiscului american. Legislaţia americană privind declararea veniturilor din afara S.U.A., vizează instituţiile financiare din întreaga lume, inclusiv din România, care vor trebui să monitorizeze statutul clienţilor bancari şi al partenerilor de afaceri, să identifice veniturile cu sursa în S.U.A., precum și să facă raportări către fiscul american. Astfel, Societatea Kunden Broker de Asigurare, respectând cerințele FATCA,va investiga corect clienţii, iar respectarea acestor cerințe nu face altceva decât să sporească încrederea clienţilor şi să păstreze integritatea companiei noastre și a partenerilor noștri.