Cui se adresează programul de calificare profesională?

Calificare profesională este un program de formare profesională care presupune pregătirea teoretică și practică pentru asimilarea cunoștințelor specifice domeniului asigurărilor de către persoanele dornice să activeze pe piața asigurărilor.

Cui se adresează programul de pregătire profesională continuă?

Programul de pregătire profesională continuă se adresează persoanelor implicate în domeniul asigurărilor și înscrise în registrul intermediarilor în asigurări deschis la ASF, și anume: agenților de asigurare persoane fizice; conducătorilor agenților de asigurare persoane juridice, subagenților, conducătorilor ai activității de bancassurance, persoanelor fizice care desfășoară activitate de bancassurance, conducătorilor executivi ai brokerilor de asigurări și/sau reasigurări, brokerilor în asigurari și/sau reasigurări; asistenților în brokeraj persoane fizice, conducătorilor asistenților în brokeraj persoane juridice, precum și personalului propriu cu atribuții de intermediere în asigurări, personalului propriu al brokerului de asigurare/reasigurare, care are ca activitate principal intermedierea contractelor de asigurare și/sau reasigurare.

Care este modalitatea de înscriere la cursuri?

Înscierea la oricare dintre programele educaționale oferite de Kunden Conference Education & Management se realizează prin completarea formularului de înregistrare pe care îl găsiți pe site-ul societății.