Legislaţia în vigoare în domeniul pregătirii profesionale în asigurări prevede că toţi conducătorii executivi ai brokerilor de asigurări şi / sau reasigurări au obligaţia de a parcurge programul de pregătire profesională continuă şi de a face dovada obţinerii certificatului de absolvire a acestuia în termen de maximum de 2 ani calculaţi de la data expirării termenului maxim în care trebuia absolvit programul anterior de pregătire profesională continuă şi obţinut certificatul aferent.