Forța de vânzare din domeniul asigurarilor se afla într-o continua schimbare și pregătire profesională, generată de alinierea la directivele legislative ale Uniunii Europene și aplicarea noului cadru normativ în materie de profesionalizare a pieței asigurărilor din România. Astfel, persoanele care doresc sa lucreze în distribuția produselor de asigurare au obligația să prezinte, începând cu 1 septembrie 2011, un certificat de calificare profesională în domeniul asigurărilor. Astfel, persoanele care doresc să presteze o activitate în sectorul asigurărilor vor trebui să dețină un certificat de calificare, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Mai detaliat, cei implicați în distribuția polițelor de asigurare au obligația să prezinte un certificat prin care să ateste calificarea profesionala în acest domeniu.