Intermedierea produselor de asigurare este condiționată de deținerea certificatului de absolvire a unui program de calificare profesională a intermediarilor în asigurări sau deținerea certificatului de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări valabil. Ulterior înscrierii în Registrul intermediarilor în asigurări, la perioade succesive de maximum 3 ani, respectiv 2 ani pentru conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare, persoanele implicate în distribuția produselor de asigurare vor urma un program de pregătire profesională continuă, în conformitate cu prevederile normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări emise de autoritatea de supraveghere din domeniul pieței asigurărilor. Dovada absolvirii unui astfel de program este deținerea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională continuă. Lipsa certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională continuă conduce la imposibilitatea exercitării activității de distribuție a produselor de asigurare și la încetarea valabilitații certificatului de calificare profesională utilizat anterior pentru dobândirea calitații.